Butt Eze Anal Desensitizer – 2 Fl. Oz. / 60 ml

-70% Off

$4.85

Butt Eze Anal Desensitizer – 2 Fl. Oz. / 60 ml

SKU: 2274H2PSNG Category: Tag:

Description

Butt Eze Anal Desensitizer Benzocaine Anorectal Gel with Hemp.

2 fl. oz. (60mL) pump bottle.

Butt Eze Anal Desensitizer - 2 Fl. Oz. / 60 ml

$4.85